Činnosti

Orientační ceník revizí, kontrol a zkoušek

  • Výchozí revize plynového zařízení musí být ze zákona prováděna před uvedením plynového zařízení do provozu
  • Úkony prováděné 1x za 4 měsíce – servis, kontrola a údržba reg. stanice plynu
  • Úkony prováděné 1x za 6 měsíců – kontrola plnicí stanice CNG
  • Úkony prováděné 1x ročně – provozní revize nebo kontrola plyn. zařízení, OPK, provozní revize TNS, servis, kontrola a údržba regulátoru plynu
  • Úkony prováděné 1x za 2 roky – revize TNS LPG
  • Úkony prováděné 1x za 3 roky – provozní revize plynového zařízení
  • Úkony prováděné 1x za 5 let – vnitřní revize TNS
  • Úkony prováděné 1x za 9 let – tlak. zkouška TNS
  • Dokumentace – místní provozní řády, revizní knihy, pokyny pro provoz
  • školení obsluhy – dle potřeby

Ceny se upřesňují po prohlídce konkrétního zařízení, přičemž jsou uzpůsobeny celkovému rozsahu zakázky. Orientační ceny jsou uváděny bez příslušného DPH a cestovného.

Gaseco
Provádíme revize plynových zařízení a tlakových nádob. Nabízíme vypracování potřebné dokumentace. Poskytujeme montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu. Zajišťujeme pravidelné provozní kontroly regulačních stanic. Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin.

Pobočka Praha

Gaseco spol.s r.o.
Krymská 273/12
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pobočka Mariánské Lázně

Gaseko spol.s r.o.
Franze Kafky 831/9
353 01 Mariánské Lázně