O zakladateli

Ing. Jan Dvořák se narodil 11.března 1945 v Českém Brodě

tata001
Ing. Jan Dvořák se narodil 11.března 1945 v Českém Brodě. Své dětství prožil zčásti v moravské obci Jevíčko a poté již v Praze. Zde v roce 1967 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Od roku 1969 nastoupil na Inspektorát bezpečnosti práce (dnešní OIP Hlavní město Praha, složka Státního úřadu inspekce práce), kde pomáhal organizovat působnost IBP v oblasti plynových zařízení. Posléze se stal inspektorem tohoto úřadu. Z této funkce byl v osmdesátých letech odejit taktéž pro nesplnění požadavku na vstup do komunistické strany. Nadále pak vykonával činnost revizního technika plynových zařízení ve státních podnicích např. PSO, JZD Horní Branná atd.

V roce 1990 začal podnikat jako fyzická osoba pod obchodním jménem Gaseco. Tato se v roce 1993 transformovala do společnosti s ručením omezeným téhož jména. Přes třicet let tedy působil jako revizní technik s největším možným rozsahem osvědčení v oboru plynových zařízení. V létě roku 2001 přerušila veškeré jeho aktivity zákeřná nemoc, které v říjnu téhož roku podlehl.
Gaseco
Provádíme revize plynových zařízení a tlakových nádob. Nabízíme vypracování potřebné dokumentace. Poskytujeme montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu. Zajišťujeme pravidelné provozní kontroly regulačních stanic. Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin.

Pobočka Praha

Gaseco spol.s r.o.
Krymská 273/12
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pobočka Mariánské Lázně

Gaseko spol.s r.o.
Franze Kafky 831/9
353 01 Mariánské Lázně